chrobotek.pl

Realizacja zamówień

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku większych zamówień (dużych obrazów/paneli), czas dostawy ustalany jest indywidualnie. Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.

2. Sklep internetowy Chrobotek nie dokonuje wysyłki towaru za pobraniem. 

3. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Kupującego na dostawę Produktu składa się czas realizacji Produktu przez Sklep i czas dostawy Produktu określony przez przewoźnika. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu przyjęcia zamówienia, zaksięgowania płatności do chwili zrealizowania i wysłania Produktów. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Sprzedawcy (Sklepu): Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 9.1. Regulaminu, nie przysługuje do towarów zamówionych w sklepie internetowym Chrobotek wykonanych na indywidualne, spersonalizowane zamówienie według specyfikacji klienta.

3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może złożyć sklepowi internetowemu Chrobotek oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych w punkcie 3 Regulaminu sposobów. 

5. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego (link) – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.Towar będący przedmiotem odstąpienia Kupujący odsyła na adres wskazany w punkcie 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny poinformował podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi jedynie koszty bezpośredniego zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep internetowy Chrobotek zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep internetowy Chrobotek zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.